ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Α. Ταραμίγκος Εμπόριο και Service ελαστικών

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι, εξαιρουμένων των εργαζομένων της Α. Ταραμίγκος Εμπόριο και Service ελαστικών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών.

2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι αυστηρά προσωπική και δεν επιτρέπεται συμμετοχή για λογαριασμό τρίτου.

3. Η Α. Ταραμίγκος Εμπόριο και Service ελαστικών, προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, τα οποία και ζητούνται αποκλειστικά για τον παρόν διαγωνισμό.

4. Δεκτές θα γίνονται οι συμμέτοχές εάν και μόνο εάν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας

β) Like στη σελίδα  Α. Ταραμίγκος Εμπόριο και Service ελαστικών στο facebook

*Σημειώνεται πως οι συμμετέχοντες κερδίζουν μια extra συμμετοχή για κάθε φίλο που προσκαλούν και παίρνει μέρος

5. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από τις 18/05/2017 και ώρα 12:30 μ.μ έως τις 05/06/2017 και ώρα 12:00μ.μ

6. H κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 06/06/2017 12:00μ.μ από την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και 2 αναπληρωματικοί. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί μέσω του email που έχει δηλώσει.

7. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής του δώρου από τον νικητή το δώρο πηγαίνει στον επόμενο αναπληρωματικό.

8. Η Α. Ταραμίγκος Εμπόριο και Service ελαστικών διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής της διάρκειας του διαγωνισμού καθώς του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης, με νεότερη ανάρτηση ανακοίνωσης.

9. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στη σελίδα του Facebook. Μετά την κλήρωση και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από αυτήν, επιχειρείται επικοινωνία με τον νικητή μέσω e-mail, με σκοπό την ενημέρωση του καθώς και για τον τρόπο παραλαβής του δώρου. Κατά την επικοινωνία θα ζητηθούν από τον νικητή τα στοιχεία του, για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του δώρου.

10. Ο νικητής του διαγωνισμού μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

β) σε περίπτωση που, η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιες από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.

γ) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με τον νικητή για την αξιοποίηση/παραλαβή του δώρου αποβεί άκαρπη.

δ) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, οι νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα με σκοπό την αξιοποίηση/παραλαβή του δώρου.

11. Η Α. Ταραμίγκος Εμπόριο και Service ελαστικών διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα  καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Ο νικητής με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

12. Η παραλαβή του δώρου θα γίνει στο κατάστημα της Α. Ταραμίγκος Εμπόριο και Service ελαστικών στην Μεγάλου Αλεξάνδρου 72, τ.κ. 13344 και τηλέφωνο επικοινωνίας: +30  210-2486587