Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό:

*Η χρήση του δώρου της ετήσιας συνδρομής στο Κέντρο Λήψης Σημάτων της Spartan Security προϋποθέτει εγκατεστημένο σύστημα συναγερμού