Kanal 2 sarja Sõbrad fotokonkurss

Konkursi reeglid

1. KORRALDAJA

1.1 Konkurssi korraldab Postimees Grupp AS, registreeritud asukoht Tallinn, Tartu mnt 80, registrikood 10184643, e-post turundus@postimeesgrupp.ee (edaspidi: Korraldaja).

2. KONKURSS JA KONKURSIL OSALEMISE REEGLID

2.1 Konkurss "Kanal 2 sarja Sõbrad fotokonkurss“ (edaspidi: Konkurss) toimub ajavahemikul 18.05-01.06.2020 (edaspidi: Konkursi periood).

2.2  Konkursi ideeks on koguda televaatajatelt lõbusaid ja inspireerivaid fotosid oma sõpruskonnast, mis oleksid tehtud enne COVID-19 eriolukorra kehtestamist. Parimad fotod avaldatakse Kanal 2 ja Elu24 sotsiaalmeedia kanalites ja kodulehtedel. Konkursile saab end registreerida ehk saata enda andmed (nimi, vanus, telefon ja situatsiooni kirjeldus fotol) + foto/fotod meiliaadressile sobrad@kanal2.ee kuni 31.05.2020 kella 17.00ni. Foto/fotode saatja kinnitab, et on võtnud kõikide fotol olevate isikute loa foto/fotode kasutamiseks konkursiga seoses. 

2.3   Konkursi kujul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga ja osaleda võivad Eesti Vabariigi täisealised elanikud. Konkursil ei saa osaleda Postimees Grupi töötajad.

2.4 Konkursil osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Kampaania reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Konkursil osaleda.

3. AUHIND JA AUHINNA JAGAMINE

3.1 Konkursi auhinnaks on Vapiano kokkamiskursus sõpruskonnale ehk kuni kuuele liikmele. Juhendaja käe all saab valmistada hõrgud road, mida hiljem ühiselt nautida. 

3.1.1 Auhinna realiseerimiseks peaks arvestama orienteeruvalt 2 tundi, millest 1 tund on koos kokkamine Vapiano chefiga.

3.1.2 Iga auhinna võitja saab valida ühe pearoa ja magustoidu koos sinna kuuluva ühe alkoholivaba joogiga. 

3.1.3 Auhinda saab realiseerida kas Tallinna või Tartu Vapianos. Auhinna väärtus 150 EUR.

3.1.4 Auhind kehtib 9 kuud alates Vapianode avamisest.

3.2 Auhinna võitja loositakse välja kõikide fotode saatjate vahel 01.06.2020 ning avaldatakse Kanal 2 Facebookis (https://www.facebook.com/kanal2eesti).

3.3 Kui Konkursil osaleja eirab Konkursi tingimusi või esitab Korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada e-kirja või telefoni teel 7 päeva jooksul), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja Konkursil osaleja auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest ja võib loosida uue võitja.

3.4 Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

4. MUUD TINGIMUSED

4.1  Osaleja kinnitab, et on teadlik et Konkursil osaledes töötleb Korraldaja tema isikandmeid vastavalt Postimees Grupi isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (loe lähemalt siit). Konkursi raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab Osaleja Korraldajale nõusoleku  töödelda tema isikuandmeid konkursi läbiviimiseks, võitja väljaselgitamiseks, võitja välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks) ning Konkursiga seotud informatsiooni edastamiseks.

4.2 Isikuandmeid säilitatakse 3 kuud alates konkursi võitja väljaselgitamisest.

4.3 Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Konkurss ja jätta auhind välja loosimata ja võitjale üle andmata, teavitades sellest Konkursi osalejaid koheselt Kanal 2 Facebooki ja veebilehe vahendusel.

4.4 Kõik Konkursist tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.5 Kõik pretensioonid seoses Konkursi korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega "Kanal 2 Sõbrad fotokonkurss" hiljemalt 15.06.2020, käesolevates tingimustes toodud kontaktidele. Postimees Grupp AS lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.