• Cảm ơn bạn đã tham gia. Bài dự thi sẽ được duyệt và đăng tải ở Thư viện ảnh