• SÚŤAŽ S BIODERMA ABCDERM


    Odfoťte aspoň dvoch športovcov z našej kolekcie, zašlite nám do 31.12.2018 fotku a tie najkreatívnejšie budú zaradené do súťaže o celoročnú starostlivosť ABCDerm pre vaše dieťatko a ďalšie atraktívne ceny.

  • Týka sa niektorý alebo viacero z uvedených problémov aj vašej pokožky?

    Súhlasím, aby spoločnosť NAOS SLOVAKIA s.r.o. so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava (ďalej len „Spoločnosť“) spracúvala moje osobné údaje v rozsahu e-mail, a to na nasledovný účel:

    V súvislosti so spracovaním mojich osobných údajov mám nasledujúce práva: (i) požadovať prístup k mojim osobným údajom, (ii) na opravu mojich osobných údajov, (iii) na vymazanie mojich osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovania mojich osobných údajov, ( v) namietať proti spracovávania mojich osobných údajov, (vi) na prenosnosť mojich osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. Poskytnutie vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a podmienkou pre účasť v Súťaži. Ak nám súhlas neudelíte, vaše osobné údaje nemôžeme spracovávať a vy sa nemôžete Súťaže zúčastniť. Kontakt pre poskytnutie ďalších informácií o ochrane a spracovaní mojich osobných údajov je ochranaudajov@sk.naos.com Podrobnejšie informácie k spracúvaniu ochrane mojich osobných údajov nájdem tu.