• รับฟรี! Intel® Creative Pack จำนวน 5 โปรแกรม

  มูลค่ากว่า 11,550 บาท

  ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563,

  ลงทะเบียนได้ถึง 30 เมษายน 2563

  Master Key จะถูกส่งไปยัง email ของคุณ

  หลังจากข้อมูลของคุณได้รับการตรวจสอบแล้วภายใน 20 วันทำการ

  ลงทะเบียน Master Key ของคุณที่ https://softwareoffer.intel.com/

 • ลงทะเบียนรับ Master Key

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข


  1. ข้อเสนอจะหมดอายุลงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีการแลกตามจำนวนที่กำหนด

  2. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าในข้อเสนอเป็นสิ่งอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า

  3. ลูกค้าบางท่านจะไม่สามารถใช้งานสินค้าบางประเภทได้เนื่องจากมีการจำกัดอายุผู้ใช้งาน

  4. ข้อเสนอจะสามารถถูกเปลี่ยนแปลง ถูกยกเลิก หรือถูกระงับชั่วคราวเมื่อใดก็ได้ ด้วยเหตุผลใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามดุลพินิจของ Intel โดยผู้ให้การสนับสนุนข้อเสนอนี้คือ Intel Corporation, 1700 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054, USA

  5. ในการที่จะเข้าร่วมนั้นท่านจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการในช่วงเวลาแลกรับสินค้า ใส่มาสเตอร์คีย์ที่ได้รับมาจากตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมรายการ และจะต้องตอบแบบสอบถามสั้น ๆ ที่ท่านสามารถตอบในฐานะผู้ใช้นิรนามได้ ซึ่งข้อมูลที่ท่านนำส่งจะถูกจัดเก็บ บันทึก ประมวลผล และใช้งานอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา

  6. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดข้อเสนอ การได้รับสิทธิ์ การแลกคืน รวมทั้งนโยบายข้อมูล โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือดูที่ https://softwareoffer.intel.com/offer/19Q4-67/terms

  7.การตัดสินจากทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

  8.ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเฉพาะท่านที่ลงทะเบียนพร้อมใบเสร็จเท่านั้น
 • © ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2019 Intel Corporation สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด Intel และ ตราสินค้าของ Intel เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation หรือบริษัทในเครือในสหรัฐฯ และ/หรือประเทศอื่น ๆ โดยชื่อ ตราสินค้า และแบรนด์อื่น ๆ อาจเป็นทรัพย์สินของบริษัทอื่น ๆ