Cách thức tham dự:

1. Like trang f/pjsvietnam

2. Đăng tải hình ảnh tại: http://woobox.com/s4p27r

3. Caption bao gồm hashtag #EveryoneNeedsAWoman #PJsCoffeeVietnam #InternationalWomenDay #MyWoman

4. Kêu gọi bạn bè, người thân like ảnh để giành giải thưởng

Thời gian công bố kế quả: 12/3/ 2017