• Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα εγγραφής για να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στην εκδήλωσή μας την Δευτέρα, 3 Απριλίου 2023, και ώρα 12.00 μ.μ. στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ).


    Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.