REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE «ASUS MAGIA SARBATORILOR»

ART.1  ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1          Organizatorul campaniei promotionale ASUS MAGIA SARBATORILOR(denumita in continuare “Campania”) este ASUS GLOBAL PTE. LTD., cu sediul in Bucuresti, strada Ion Roata, nr. 9, et. 1, sector 4, autorizatie de functionare in Romania nr. 1732/2013, cod de inregistrare fiscala 32052946, functionand la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 29531, reprezentata de Madalina Miu, denumit in continuare “Organizatorul”.

1.2          Participantii Campaniei sunt obligati sa respecte integral termenii si conditiile regulamentului campaniei promotionale (denumit in continuare „Regulamentul”).

1.3          Prezentul Regulament poate fi comandat gratuit, pe perioada de desfasurare a Campaniei, la solicitarea oricarei persoane interesate, pe e-mail, cu confirmare de primire e-mail, pe adresa claudia.ckbb@netevolv.ro. Regulamentul va fi transmis pe adresa de e-mail de la care s-a facut solicitarea cu confirmare de primire e-mail.

ART.2  ARIA SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1.    Campania se va desfasura pe pagina de Facebook ASUS Romania, in perioada 17 Decembrie – 23 Decembrie (orele 16.00), in tab-ul intitulat Magia Sarbatorilor.

ART.3  DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1.         Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, cetateni romani, cu varsta de minim 14 ani implinita pana in ziua participarii in Campanie, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania si care accepta, in totalitate, termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

3.2.         Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorilor si celorlalte companii implicate in desfasurarea prezentei Campanii, precum si membrii familiilor acestora (rude de gradul I si II, sot, sotie).

3.3.         Organizatorii isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa sau anularea participarii la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze, fara nicio instiintare a acestora.

ART.4  MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1.         Pentru a putea participa la Campanie, orice persoana care indeplineste conditiile de la art. 3.1. al prezentului Regulament si va participa in Campania ASUS MAGIA SARBATORILORasa cum este ea descrisa la art. 2.1. de mai sus trebuie sa detina un produs marca ASUS si sa uploadeze in aplicatie o poza cu acest produs intr-o cadru / atmosfera de sarbatoare de iarna / Craciun.

4.2.         Orice poza / imagine incarcata de Participanti poate trece printr-un proces de moderare si va fi aprobata sau respinsa de Organizatorul Campaniei care poate verifica continutul tuturor pozelor/imaginilor introduse. Numai prin validarea pozelor introduse, Participantii vor deveni eligibili pentru inscrierea in tragerea la sorti a Campaniei descrisa in Capitolul 6.

4.3.         In cadrul prezentei Campanii nu se vor publica si nu vor intra in tragerea la sorti pozele/imaginile care:

·   au fost introduse de Participanti care nu au respectat toate stipularile prezentului Regulament;

·   nu respecta tematica Campaniei descrisa la articolul 4.1;

·   vor fi considerate spam de catre Organizatorul Campaniei;

·   poze/imagini care contin elemente care fac reclama altor marci si produse/servicii;

·   contin imagini obscene, indecente, violente, vulgare sau fara nici o semnificatie cu mesajul inscris;

·   contravin principiilor etice;

·   contravin oricarei legi sau Regulamentului Campaniei.

4.4.         Organizatorii isi rezerva dreptul de a elimina din Campanie Participantii ale caror poze/imagini nu respecta vreuna dintre obligatiile mentionate la articolul 4.3., fara nicio anuntare a acestora.

4.5.         Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru nicio poza/imagine insusita in mod ilegal de catre Participanti. Este interzisa uploadarea pozelor/imaginilor pentru care Participantii la Campanie nu detin drepturi de autor / nu sunt realizate personal de ei. Responsabilitatea intra in totalitate in sarcina Participantilor, care vor fi direct raspunzatori pentru orice prejudicii create.

ART.5 PREMIILE

5.1               In cadrul prezentei Campanii se vor acorda participantilor, prin tragere electronica la sorti folosind aplicatia WOOBOX, urmatoarele premii:

·           1 smartphone ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL

·           1 mouse ASUS GX1000

·           1 rucsac ASUS Nomad

5.2               Valoarea totala comerciala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 1230RON (TVA exclus).

5.3               Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului / nu trimite o copie dupa CI in timp util / nu ofera datele necesare trimiterii prin curier a premiilor in intervalul care ii va fi mentionat) sau in cazul in care vreun castigator nu va putea fi contactat conform procedurii de la articolul 6, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

ART.6 ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

6.1.              Castigatorii premiilor Campaniei se vor desemna prin tragere la sorti. Tragerea la sorti va avea loc pe 29.12.2015. Tragerea la sorti nu este un eveniment public, Organizatorul nefiind obligat sa o prezinte publicului.

6.2.              Castigatorii vor fi anuntati in cadrul unui post pe respectiva de Facebook ASUS Romania, acestia fiind obligati sa trimita datele complete si corecte de contact (nume, prenume, adresa, telefon, email) in decurs de maxim 5 zile de la publicarea postului. In caz contrar, acestia vor pierde premiul castigat.

6.3.              Premiile vor fi trimise pe adresele primite in curs de 30 de zile de la primirea mesajelor de la Castigatori.

ART.6 PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

7.1.             Inregistrarea Participantilor in Campania “ASUS MAGIA SARBATORILOR” prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul total al Participantilor cu clauzele acestuia.

7.2.             Organizatorii isi rezerva dreptul de a colecta datele personale ale Participantilor din cadrul campaniei “ASUS MAGIA SARBATORILOR” in baza autorizatiei de operator de informatii cu caracter personal inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 29531.

7.3.             Prin accesarea aplicatiei, Participantii sunt de acord sa fie inclusi in baza de date a companiei ASUS GLOBAL PTE.LTD. Scopurile constituirii acesteia sunt: anuntarea castigatorilor si informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare), cu privire la Campania “ASUS MAGIA SARBATORILOR” si orice alte actiuni de marketing desfasurate in viitor.

                    Prin participarea la Campanie, Participantii isi expima in mod expres si neechivoc acordul ca Organizatorii sa proceseze gratuit, datele cu caracter personal ale Participantilor.

                    Vor fi procesate urmatoarele date cu caracter personal:

                    a). nume si prenume cont Facebook

                    b). adresa de email

                    Datele cu caracter personal pot fi prelucrate in scop de reclama, marketing, publicitate, in orice mediu, ulterior prezentei Campanii.