• Διαγωνισμός Φωτογραφίας

    "Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη"

    Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας